terça-feira, março 06, 2018

DE ONDE VEÑEN AS LLAMAS | DONDE VÊM AS LHAMAS?
La imagen puede contener: exterior
O Miguel estaba fascinado con aquel animal que tiña ante si. A súa cabeza ficaba máis alta ca el e o pescozo do animal era longo demais. Ambos se contemplaban mutuamente, con curiosidade. O animal, cuxo corpo estaba todo cuberto de las, de vez en cando baixaba a cabeza até o chan para arrancar herba e mastigala.

"Gustas da llama?", preguntou unha voz por tras do Miguel. Era o seu avó Evaristo, que quedara á espreita do neto e do animal-

"Chámase llama?", preguntou o Miguel.

"Chámase", respondeu o ancián. "Son unhas criaturas incríbeis. Dan la, carne e serven para axudar os labregos dos Andes.

A llama ouvía todo o discurso sen parar de mastigar. Escoitaba e mexía a cabeza, como se asentise.

Mal había dúas semanas que o Miguel e a súa familia, incluído o avó, chegaran a Quito. Todo estaba a ser novo para o rapaz, mais probabelmente aquel animal, que pacía tranquilo a poucos quilómetros da cidade era o máis exótico que vira até daquela.

"E de onde veñen as llamas?", preguntou o Miguel ao avó.

O avó aclarou a gorxa e explicou:

"As llamas son animais mitolóxicos. Cando os españois chegaron a América, trouxeron ovellas e cabalos entre outros moitos animais. E conta a lenda que, nunha noite de lúa chea, un cabalo e unha ovella se apaixonaron nunha floresta dos Andes. Escaparan para vivir xuntos e do seu amor naceu unha criatura diferente", explicou o avó. "Olla ben como a cabeza da llama é a dunha ovella, mais o seu corpo é o dun cabalo, aínda que cuberto de las. Desde aquela, as llamas poboaron os Andes".

E sen máis, o avó virouse e deixou o seu neto só coa llama, que continuaba a mastigar herba. Cando xa os dous estiveron sós, o humano e a llama, o animal parou de mastigar e dixo:

"O teu avó ten unha fantasía extraordinaria...Eu non che son ningún fillo de ovella e de cabalo, son parente dos camélidos da África e da Asia".

Miguel fitou para ela sen dar crédito.

"Dixeches algo?", preguntou o rapaz.

Mais a llama xa non respondeu. Simplemente continuou a masgar na herba, como se aquilo non fose con ela.


La imagen puede contener: exteriorO Miguel estava fascinado com aquele animal que tinha ante si. A sua cabeça ficava mais alta ca ele e o pescoço do animal era longo demais. Ambos se contemplavam mutuamente, com curiosidade. O animal, cujo corpo estava todo coberto de lãs, de vez em quando baixava a cabeça até o chão para arrancar erva e mastigar nela.

"Gostas da lhama?", preguntou umha voz por trás do Miguel. Era o seu avô Evaristo, que quedara á espreita do neto e do animal.

"Chama-se lhama?", preguntou o Miguel.

"Chama-se", respondeu o ancião. "Som umhas criaturas incríveis. Dão lã, carne e servem para ajudar os labregos dos Andes.

A lhama ouvia todo o discurso sem parar de mastigar. Escutava e mexia a cabeça, como se assentisse.

Mal havia duas semanas que o Miguel e a sua família, incluído o avô, se deslocaram para Quito. Tudo estava a ser novo para o rapaz, mas provavelmente aquele animal, que pascia tranquilo a poucos quilómetros da cidade, era o mais exótico que vira até daquela.

"E donde vêm as lhamas?", preguntou o Miguel ao avô.

O avô aclarou a gorja e explicou:

"As lhamas som animais mitológicos. Quando os espanhóis chegárom a América, trouxêrom ovelhas e cavalos entre outros muitos animais. E conta a lenda que, numha noite de lua cheia, um cavalo e umha ovelha se apaixonárom numha floresta dos Andes. Escaparam para viver juntos e do seu amor nasceu umha criatura diferente", explicou o avô. "Olha bem como a cabeça da lhama é a dumha ovelha, mas o seu corpo é o dum cavalo, embora coberto de lãs. Desde aquela, as lhamas povoárom os Andes".

E sem mais, o avô virou-se e deixou o seu neto só com a lhama, que continuava a mastigar erva. Quando já os dous estivêrom sós, o humano e a lhama, o animal parou de mastigar e dixo:

"O teu avô tem umha fantasia extraordinária...Eu nom che sou nengum filho de ovelha e de cavalo, sou parente dos camélidos da África e da Ásia".

Miguel fitou para ela sem dar crédito.

"Dixeche algo?", preguntou o rapaz.

Mas a lhama já nom respondeu. Simplesmente continuou a masgar na erva, como se aquilo nom fosse com ela.

© Frantz Ferentz, 2018 


Sem comentários: