quinta-feira, fevereiro 11, 2016

O MISTÉRIO DOS VÓMITOS ESPONTÂNEOS [+10 anos]Todo comezou cunha especie de vómitos que apareceron esparexidos pola casa. No inicio eran vómitos isolados, dunha cor amarela. Porén, a cousa foi que aos poucos os vómitos se multiplicaron por toda a habitación, particularmente nas zonas perto dos armarios.
    O Fendro quixo saber de onde procedían aqueles vómitos.
    — Probabelmente é cousa dos ratos —opinou o seu irmán maior, o Manel, que entendía moito de motos e videoxogos, mais non entendía nada de ratos e menos aínda de vómitos de rato.
    Parecía que á única persoa na casa que importaba a orixe daqueles pequenos vómitos era a el. Ademais, só el os limpava, mais tiña un interese científico que o levou a, ademais, almacenalos e até clasificalos. Tamén examinou algúns deles ao microscopio, o cal non deixa de ser algo excepcional, porque un rapaz de nove anos non ten por costume facer esas cousas.
   Dedicou horas e horas á investigación acerca dos vómitos. Ademais de na internet, procurou informacións en bibliotecas e até escribiu para cientístas, facéndose pasar por un afeccionado á ornitoloxía de trinta e tal anos, porque outramente non o tomarían a serio.
    Porén, nada daba resultados. Nin os científicos máis sisudos do país sabían que criatura podía vomitar así. E cando se trataba de facer estudos de ADN, resultaba unha especie descoñecida, como se houbese erros na análise das probas de ADN, mais de facto non había erro ningún.
    Despois de moito pensar, o Fendro chegou á conclusión de que a criatura que ía vomitando pola casa probabelmente era invisíbel ou, polo menos, era capaz de se camuflar mellor do que un camaleón. Era imposíbel que os vómitos xurdisen sós, como os fungos. Por iso, instalou cámaras de raios infravemellos, pequenas, sofisticadas, ben escondidas por toda a casa. 
    E tivo premio. Aos poucos, as cámaras divisaron como unha estraña criatura do tamaño dun puño corría pola casa. Non se trataba dum rato, pois corría sobre dúas patas e parecía intelixente. Despois de rever todas as gravacións, comprendeu que a criatura ía todos os días á gabeta dos peúgos, remexía alií e saía dela a mascar. Despois, camiñaba pola casa como se estivese bébedo, até que nun certo momento vomitaba. Cando iso acontecía, deixaba de camiñar como se estivese bebido e metíase debaixo do móbel da roupa, mais por alí xa non había cámaras e nin había maneira de facer o seguimento.
    O Fendro foi preguntar durante o xantar:
    — Escoitade, vós non notades ultimamente que faltan peúgos, un de cada parella?
    — Faltan —dixo o pai
    — Certo, ainda que non é que sempre faltan, máis ben é que ha algún peúgo que está mordido, como se fose cousa dos ratos... —dixo a mai.
    — Os ratos non comen peúgos —dixo o Manel, tencionando parecer que entendía de ratos.
   Mais aquelas explicações bastárom ao Fedro. Ele já compreendera o que acontecia com aquela estranha criatura. Mas nom ia comentar nada com a família, ia agir pola sua conta.
    No día seguinte, o Fendro preparou unha armadilla na súa gabeta dos peúgos. Meteu unhas lambotadas nunha gaiola de grilos e deixouna alí, á espera de a criatura caer na armadilla. Sabía que calquera monstro, por moi feroz e selvaxe que fose, non podería evitar ir catar unha lambotada. E acertou. Na mañá seguinte, embora non se vise a ollo nu, na gaiola había un monstriño preso.
    O Fendro recolleu a gaiola, colocouna á altura dos seus ollos no alto do móbel e falou para a estraña criatura, coa esperanza de ser entendido:
    — Olla, eu xa sei cal é o teu problema. Tu non es un monstro dos peúgos. Ouviches?
    E para a súa surpresa, da gaiola saíu unha voz que respondeu:
    — E logo, como é que tu sabes iso, se nin me podes ver?
   O Fendro estaba moi emocionado, mais el quería comportarse como un cientista. Por iso explicou:
    — Verás, criatura, tu non es un monstro dos peúgos. Se non me engano, es un monstro das tubarías, mais estás errado con seres un monstro dos peúgos. O que a ti che acontece cos peúgos é que che caen mal, por iso os vomitas!
    Aí houbo silencio. A criatura que se encontraba dentro da gaiola pareceu reflectir sobre aquelas palabras do miúdo.
    — Talvez teñas razón —dixo ao cabo o monstro invisíbel—. Sempre sospeitei que eu era un fillo adoptado, que os meus pais non eran os meus verdadeiros pais...
    — O que che fai pensar iso?
    — Bo, que eu sou tres veces meirande de tamaño que os meus pais e os meus irmáns, non che parece motivo suficiente?
    — Si, tes razón.
    — E tu por que cres que eu sou un monstro das tubarías?
    Aí o Fendro tivo que quitar do peto unhas follas que imprimira. Tratábase de imaxes que encontrara na rede, onde se mostraba como eran os distintos tipos de monstros domésticos, segundo o profesor Agüicola, un xenio dos estudos de fenómenos inexplicábeis no lar que era considerado louco pola comunidade científica, mais que era levado a serio por moita xente, como o propio Fendro.
    — Segundo esta imaxe, tu es un monstro das tubarías.
    — E como podes saber como eu sou se non me viches?
    Aí o Fedro quitou do peto algunhas das fotos que conseguira coa súa cámara de infravermellos. O ser das fotos e o ser das imaxes do profesor Agüicola correspondían, sen dúbida, ao mesmo tipo de monstro: o monstro das tubarías.
    O monstriño ficou moi sorprendido, polo menos iso parecía polos suspiros que largaba. Cando acougou, tornouse visíbel.
    — Está ben, e agora que será de min? —preguntou o monstruo.
    — Non tes nada de que te preocupar —dixo o Fendro.
    O rapaz colleu a gaiola e foi con ela ao baño. Despois abriu a porta da gaiola e deixou caer a criatura pola sanita. A seguir, deu descarga e o monstro perdeuse de vista no remuíño (mais non pensedes mal, a auga estaba limpa).
    A partir daquel momento, pararon os vómitos e os peúgos mordidos. Mais comezaron os sons estraños por todo o lar. As tubarías soaban a calquera hora como se fosen as tripas dun monstro xigante, mais só o Fendro sabía o motivo diso. Tiña certeza que o monstro ficara na casa. Sabíao polos ruídos das tubarías... e tamén porque, ás veces, cando deixaba lambotadas enriba da mesa do computador, estas desaparecían misteriosamente.Tudo começou com uma espécie de vómitos que aparecérom esparegidos pola casa. No início eram vómitos isolados, duma cor amarela. Porém, a cousa foi que aos poucos os vómitos se multiplicárom por toda a habitaçom, particularmente nas zonas perto dos armários.
    O Fendro quiso saber donde procediam aqueles vómitos.
    — Provavelmente é cousa dos ratos —opinou o seu irmão maior, o Manel, que entendia muito de motos e videojogos, mas nom entendia nada de ratos e menos ainda de vómitos de rato.
    Parecia que à única pessoa na casa que importava a origem daqueles pequenos vómitos era a ele. Ademais, só ele os limpava, mas tinha um interesse científico que o levou a, ademais, armazená-los e até classificá-los. Também examinou alguns deles ao microscópio, o qual nom deixa de ser algo excecional, porque um rapaz de nove anos nom tem por costume fazer essas cousas.
   Dedicou horas e horas à investigaçom acerca dos vómitos. Ademais de na internet, procurou informações em bibliotecas e até escreveu para cientístas, fazendo-se passar por um afeiçoado à ornitologia de trinta e tal anos, porque outramente nom o tomariam a sério.
    Porém, nada dava resultados. Nem os científicos mais sisudos do país sabiam que criatura podia vomitar assim. E quando se tratava de fazer estudos de ADN, resultava uma espécie desconhecida, como se houvesse erros na análise das provas de ADN, mas de facto nom havia erro nengum.
    Depois de muito pensar, o Fendro chegou à conclusom de que a criatura que ia vomitando pola casa provavelmente era invisível ou, polo menos, era capaz de se camuflar melhor do que um camaleom. Era impossível que os vómitos surgissem sós, como os fungos. Por isso, instalou câmaras de raios infravemelhos, pequenas, sofisticadas, bem escondidas por toda a casa. 
    E tevo prémio. Aos poucos, as câmaras divisárom como uma estranha criatura do tamanho dum punho corria pola casa. Nom se tratava dum rato, pois corria sobre duas patas e parecia inteligente. Depois de rever todas as gravações, compreendeu que a criatura ia todos os dias à gaveta dos peúgos, remexia ali e saía dela a mascar. Depois, caminhava pola casa como se estivesse bêbedo, até que num certo momento vomitava. Quando isso acontecia, deixava de caminhar como se estivesse bebido e metia-se debaixo do móvel da roupa, mas por ali já nom havia câmaras e nem havia maneira de fazer o seguimento.
    O Fendro foi perguntar durante o jantar:
    — Escutai, vós nom notais ultimamente que faltam peúgos, um de cada parelha?
    — Faltam —dixo o pai
    — Certo, ainda que nom é que sempre faltam, mais bem é que há algum peúgo que está mordido, como se fosse cousa dos ratos... —dixo a mãe.
    — Os ratos nom comem peúgos —dixo o Manel, tencionando parecer que entendia de ratos.
   Mas aquelas explicações bastárom ao Fedro. Ele já compreendera o que acontecia com aquela estranha criatura. Mas nom ia comentar nada com a família, ia agir pola sua conta.
    No dia seguinte, o Fendro preparou uma armadilha na sua gaveta dos peúgos. Meteu umas lambotadas numa gaiola de grilos e deixou-na ali, à espera de a criatura cair na armadilha. Sabia que qualquer monstro, por mui feroz e selvagem que fosse, não poderia evitar ir catar uma lambotada. E acertou. Na manhã seguinte, embora nom se visse a olho nu, na gaiola havia um monstruinho preso.
    O Fendro recolheu a gaiola, colocou-na à altura dos seus olhos no alto do móvel e falou para a estranha criatura, com a esperança de ser entendido:
    — Olha, eu já sei qual o teu problema. Tu nom és um monstro dos peúgos. Ouviche?
    E para a sua surpresa, da gaiola saiu uma voz que respondeu:
    — E logo, como é que tu sabes isso, se nem me podes ver?
   O Fendro estava muito emocionado, mas ele queria comportar-se como um cientista. Por isso explicou:
    — Verás, criatura, tu nom és um monstro dos peúgos. Se nom me engano, és um monstro das tubarias, mas estás errado com seres um monstro dos peúgos. O que a ti che acontece com os peúgos é que che caem mal, por isso os vomitas!
    Aí houvo silêncio. A criatura que se encontrava dentro da gaiola pareceu refletir sobre aquelas palavras do miúdo.
    — Talvez tenhas razom —dixo ao fim o monstro invisível—. Sempre suspeitei que eu era um filho adotado, que os meus pais nom eram os meus verdadeiros pais...
    — O que che fai pensar isso?
    — Bom, que eu sou três vezes mais grande de tamanho que os meus pais e os meus irmãos, nom che parece motivo suficiente?
    — Sim tens razom.
    — E tu porque crês que eu sou um monstro das tubarias?
    Aí o Fendro tevo que quitar do peto umas folhas que imprimira. Tratava-se de imagens que encontrara na rede, onde se mostrava como eram os distintos tipos de monstros domésticos, segundo o professor Agüicola, um génio dos estudos de fenómenos inexplicáveis no lar que era considerado louco pola comunidade científica, mas que era levado a sério por muita gente, como o próprio Fendro.
    — Segundo esta imagem, tu és um monstro das tubarias.
    — E como podes saber como eu sou se nom me tens visto?
    Aí o Fedro quitou do peto algumas das fotos que conseguira com a sua câmara de infravermelhos. O ser das fotos e o ser das imagens do professor Agüicola correspondiam, sem dúvida, ao mesmo tipo de monstro: o monstro das tubarias.
    O monstrinho ficou mui surpreendido, polo menos isso parecia polos suspiros que largava. Quando acougou, tornou-se visível.
    — Está bem, e agora que será de mim? —perguntou o monstruo.
    — Nom tens nada de que te preocupar —dixo o Fendro.
    O rapaz colheu a gaiola e foi com ela ao banho. Depois abriu a porta da gaiola e deixou cair a criatura pola sanita. A seguir, deu descarga e o monstro perdeu-se de vista no remoinho (mas nom penseis mal, a água estava limpa).
    A partir daquele momento, parárom os vómitos e os peúgos mordidos. Mas começárom os sons estranhos por todo o lar. As tubarias soavam a qualquer hora como se fossem as tripas dum monstro gigante, mas só o Fendro sabia o motivo disso. Tinha certeza que o monstro ficara na casa. Sabia-o polos ruídos das tubarias... e também porque, às vezes, quando deixava lambotadas encima da mesa do computador, estas desapareciam misteriosamente.

Frantz Ferentz, 2016

Sem comentários: